Emigranter

Anna Margareta Östholm F.1862-12-30 - Emigrerar 1881-06-26

Carl Isak Edler F-1842-08-27 - Emigrerar 1881-06-26

Carl Rickard Edler F-1876-11-02 - Emigrerar 1881-06-26

Bror Johan Hjalmar Edler F-1878-02-10 - Emigrerar 1881-06-26

Hans Helmer Edler F-1879-06-19  - Emigrerar 1881-06-26

Brita Lisa Olsdotter F-1842-04-01  - Emigrerar 1883

Johan Albert Andersson F-1875-10-31 - Emigrerar 1919

Helmer Andreas Molander F-1896-06-18 - Emigrerar 1923-02-04

Erik Albert Österberg F-1888-09-01 - Emigrerar 19XX
 

Tillbaka