Berg 1:11
 

Gårdsbilder

Litteratur - Ur Svenska Gods & Gårdar – Västernorrland – 1940 Berg 1:11

Årtalshistorik - Händelser i Bergs historia

Från sommarladugården på Berg
 

Gårdsbilder
 
Flygbild över Berg . 1955.
 
Bild ur Svenska Gods & Gårdar.  1940.
 
 

 

Ur Svenska Gods & Gårdar – Västernorrland – 1940 Berg 1:11,
Skäret

Areal: 2 har åker. Tax.v. 2900.

Jordart: Sandmylla.  Skogsbest.: Granskog. Manbyggn. uppf. 1939.
Ladug. o. loge renov. 1940. 2 kor, 1 ungdjur höns till husbehov.  Gården
 till släkten 1905 genom köp av nuv. äg:s fader.
Äg.: Olof Gustav Östholm f. 19/9 1898. Son till Nils Arvid Östholm
 o. h. h. Sara f. Norberg. Gift 33 med Hanna Margareta Fröberg
f. 1/10 05, dotter till Erik Petter Fröberg o. h. h. Karolina f. Tjärnborg.
Barn: Bruno f. 33, Jan Olov Folke f. 35.
 


 
Händelser i Bergs historia                  

Berg 1:11 är avsöndrat från Berg 1, ägare August Gradin
1891, 16 nov Johan Gidelund från Långsjön, köpesumma 1.000 kr
1896, 4 sep Nils Petter Näslund
1899, 4 nov E. Vestin från Sidensjö, köpesumma 450 kr
1903, 27 apr Jonas Sjödin från Nässom
1905, 15 maj Nils Arvid Östholm, köpesumma 900 kr
1933, 1 jul Hanna o Gustaf Östholm, köpesumma 2.000 kr
1939, 20 jan Nybyggnadslov mangårdsbyggnad
1978, 1 nov Syskonen Östholm, taxeringsvärde 62.000 kr
1986, juli ny bagarstuga uppföres
 

Från sommarladugården
 

 
Bild från sommarladugården på Berg tagen 1920-talet.
Alvar Östholm (1914-1982) ses närmast bakom stenen och
snett bakom honom till vänster syns Edla Johanna Granström (1891-1957).
 
 


Den var belägen på stamfastighetens mark i Berg. Fyra familjer hade sina djur
där sommartid. När höstmörkret kom i slutet av augusti togs djuren hem.
Ungdjuren gick fritt på skogen under sommaren. De blev förvildade och var
svåra att få hem på hösten. Under krigsåren samlade vi grankottar i säckar för
vinterbehov hemma i spisen. Kottarna samlades medan vi väntade på korna
skulle anlända till ladugården.  På sensommaren kunde det skymma innan
korna kom. Alla kor hade ko-skällor  runt halsen. Ofta fick vi gå upp på
någon höjd för att lyssna från vilket håll de kom ifrån och gå dem till mötes
och driva på. Djuren var rena och fina när de kom in i  ladugården och det
luktade gott från dem. Korna hade ett vidsträckt område att söka föda på.
Det var före kalhyggenas tid. Bredmyren, Ekorrtjärn och Godtagatoberget
och dessa småmyrar uppe på berget och ner-emot Lo-abborrtjärn samt
kraftledningsgatan från Norrforsen i Umeälven som skar igenom skogslandet
var deras betesområden. 
 
Innan djuren kom till sommarladugården var det att gå hagasyn mot Bergmans
och Ekmans ägor. Det kunde ta oss dagar att laga och förnya gärdsgårdarna
efter vinterns påfrestningar. Intill ladugården var det en kall-källa med friskt vatten
som aldrig sinade. Vi barn fick dricka spenvarm mjölk när första kon var mjölkad.
Mjölken bars för hand ner till cyklarna vid Ekmans lada en sträcka på en halv
kilometer, det kändes i armar och händer. Ladugården byggdes 1923 av
familjerna Hedberg, Sundbom, Strindlund och Östholms. Vår familj var den
sista som lämnade  ladugården sommaren 1950. Innan sommarladugården i
Berg kom till hade torpet  1-2 kor på Berg fäbodvall sommartid, fäbodstinta var
fru Kronström.

(Bruno Östholm 2004)
 

 

Till startsidan