ÅWA  - Målarnas målare 
Åke Wilhelm Andersson (1922-1988)

Olle Bonniér talar om "ett universellt ljus... Ett ljus som är annorlunda än det vi tror vara mörkrets motsats.
Ett ljus som är alltets enhet. Ett ljus som är dag och natt på samma gång. Åkes egna och magiska ljus."
Folke Edwards skriver om "ett visionärt, bländande ljus, dels dovt, oroande mörker" och Hans Eklund om "målningar som upplöst all kontrastverkan för att hägra som stora stycken av en skimrande atmosfär."
Åke W, kort och gott, eller ÅWA, som han signerade sina målningar, gick bland kollegerna i Konstnärsklubben hedersamt under benämningen Målarnas Målare. När andra ville etikettera honom som impressionist, sa han sig möjligen kunna betecknas såsom impressionist - expressionist, men hellre ville han kallas - en fri målare.
Hans strävan dit och till att finna sina egna uttryck, kommer kanske starkast fram i hans senare produktion.

Åke Wilhelm Andersson föddes 1922 i Strängnäs där han växte upp. Han och hans syskon blev tidigt faderlösa vilket gjorde försörjningsbördan tung för modern. Faderlös var också Bo Setterlind, som började i läroverket samtidigt med Åke. En vänskap startade som varade livet ut.Ett våldsamt slagsmål med en annan Strängnäskille, Kaj Piehl blev upptakten till också en livslång vänskap mellan den unge Åke och Kaj. När antagonisterna sonades fann de snart gemensamma intressen för natur, konst, litteratur och musik.Båda utbildade sig vid 
Isaac Grünewalds målarskola under 1940-talets början. Där lärde ÅWA känna Olle Bonniér, som i sin bok 
S j ä l v l j u s  i kapitlet Åke lovordar hans enorma kunnighet på många områden och ger ord för sin beundran av Åke som person och konstnär.

Efter utlandsvistelser, mestadels i Frankrike och Spanien och efter att ha varit bosatt i Stockholm, återvänder ÅWA slutligen till det sörmländska landskapet. I trakten av Dunker finner han och hans hustru Inga en gammal 1700-talskvarn och ett boningshus. I kvarnen inrymde han sin sommarateljé, i boningshuset en vinterateljé. 
Mora kvarn blev ävenledes en tillflykt undan stadens krogar och härvidlag kom hustru Inga att bli ett oumbärligt stöd.

Om ÅWA som person flödar lovorden och hans kunnighet på många områden är imponerande, inte minst 
såsom jazzpianist. Enligt Olle Bonniér var han " en av de främsta jazzpianisterna med kraft, klös och vingslag 
som få" och "den minst egocentriska människa man träffat." Musiken var av stor betydelse för ÅWA speciellt 
när de mörka dagarna slog till. Om det skriver även konstnär Kelvin Sommer i sin bok 
U n d e r b a ra "okända" m å l a r e, där han i ett kapitel tecknar ett vänskapsporträtt av Åke.

Mora kvarn blev en samlingsplats för en rik skara vänner. Åke W. Andersson fick naturligt nog många vänner bland konstnärer, författare och musiker. Till dem hörde Lars Olof Loeld, Alvar Jansson, Gösta och Nalle Werner, Gunnar Brusewitz, Kaj Piehl, Bo Larsson,Gustav Rudberg, Göran Nilsson, vidare Ivar Lo-Johansson, Stig Dagerman, Evert Taube, Erik Lindegren, Vilhelm Moberg, Slas, Lars Forsell, Bo Setterlind, Lennart Hellsing, Aksel Sandemose och musiker Per Henrik Wallin för att nämna ett fåtal.

Motiven kring kvarnen, dammen, den omgivande naturen, dess sjöar och åar inspirerade ÅWA till ett stort antal målningar. Vi möter hans landskap natte- såväl som dagtid, under vår, sommar, höst och vinter. Liksom hos målarna Per Eksröm och August Strindberg ställs vi inför det människolösa, inre landskapet. ÅWAs upplevelser från Stockholm, Bohuslän och vistelser i sydligare nejder ingår i utställningen såväl som ett antal teckningar och exempel ur hans grafiska produktion.

När Åke W. Andersson gjorde sin sista resa till Altea nära Alicante i Spanien i november 1988, var det tillsammans med Kaj Piehl, vännen sedan barndomen. Då insjuknade ÅWA plötsligt och avled.

Åke W. är representerad vid bl a Eskilstuna konstmuseum, Malmö konstmuseum,Moderna Museet, 
Stockholms stad/Konstkansliet, sörmlands museum och på Svenska Ambassaden i Kairo

 

 

Blommor  (1982)

 

 

Kvarnateljén  (1986)

 

Våröversvämning II (1984)

   

Landskap2.jpg (5080539 byte)

Thunder.jpg (7182653 byte)

Interior2.jpg (5161599 byte)

 

Åskmoln   (1981)

 

IMG_7606.JPG.jpg (4373499 byte)

IMG_7608.JPG.jpg (4133928 byte)

 
     

Tillbaka